Bild1 Daten
Caspian of Tenderness Bär von der Rothebek
ZBNr: 49848

Rüde

Vater: A Great Success of Gentle Blackgiant
ZBNr.: ÖHZB N 1923
Mutter: Alva of Tenderness Bär von der Rothebek
ZBNr.: VND 10543
WT: 26.04.2016, Farbe: SmGr
HD: A2, ED: Grenzfall
Cystinurie: normal = clear
Herz: o.B. Ao. 1,38m/sec, Pulm 1,11m/sec.
Anmerkung: laut Gentest kein Grauträger
V5.22