Bild1 Daten
Bonzo Belmondo von Widdersdorf
ZBNr: 48149

Rüde

Vater: Egebaeks Image of Jonathan
ZBNr.: 47138-I
Mutter: Zwille von Widdersdorf
ZBNr.: 47192
WT: 10.11.2009, Farbe: SmB
HD: A, ED: 0/0
Cystinurie: erbgesund
Herz: ohne Befund, 1,9 m/sec, Pulm 1,4 m/sec
Titel: Rheinl.Sg2013
V5.22